• Kdy: 21.09.2023 od 14:00 do 19:00 • Kde: Obora Hvězda • Pořadatel: Diakonie

  Běh proti násilí je součástí informační kampaně "Nulová tolerance násilí" programu Stop násilí zaměřené na prevenci a řešení domácího a partnerského násilí. Běh se tradičně koná v Oboře Hvězda, Praha 6 a v roce 2023 to bude 5. ročník.

  Běh proti násilí jsme se rozhodli realizovat na základě naší dlouholeté zkušenosti s poskytováním terapií násilným osobám v programu Stop násilí. "Terapie bývá běh na dlouhou trať" a tam byl základ myšlenky informovat širokou veřejnost o problematice násilí ve vztazích prostřednictvím "běhu na trať mnohem kratší". Již po 1. ročníku jsme věděli, že v této tradici chceme pokračovat a co nejvíce šířit povědomí o tom, že násilí do vztahů nepatří. Je toxické nejen pro partnerský vztah, ale ovlivňuje celou rodinu, zejména děti a blízké okolí.

 • Kdy: 23.09.2023 od 13:30 do 18:30 • Kde: tělocvična T. J. Sokol Praha-Břevnov • Pořadatel: T. J. Sokol Praha-Břevnov • Další informace: http://www.sokolbrevnov.cz
  Turnaj ve stolním tenisu

  Turnaj ve stolním tenisu hráčů neregistrovaných v ČAST

  Turnaj ve stolním tenisu pro:

  - mladší (r. nar. 2013-2016) a starší žactvo (r. nar. 2009-2012) v čase 13:30 - 15:45 h

  - dospělé v čase 15:30 - 18:30 h.

  Oba turnaje se odehrají ve velké tělocvičně T. J. Sokol Praha - Břevnov.

 • Kdy: 23.09.2023 od 15:00 • Kde: KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 • Pořadatel: Kaštan – scéna Unijazzu • Příspěvek ÚMČ: 440000,-Kč • Další informace: https://kastan.cz/akce/klaunske-divadlo-jenicka-a-marenky-o-sipkove-ruzence/
  Divadlo Jeníčka a Mařenky: O Šípkové Růžence

  Veselá klaunská pohádka pro celou rodinu. Divadlo Jeníčka a Mařenky je známé tím, že komunikuje s diváky, nechá si od nich poradit a díky tomu je každé představení trochu jiné.

 • Kdy: 24.09.2023 od 17:00 do 19:00 • Kde: cvičící studio pro ženy na Ladronce • Pořadatel: Fontagon 2 s.r.o. • Další informace: http://www.souladronka.cz
  Den otevřených dveří v dámském studiu SouLadronka

  Zapojili jsem se do letošního ročníku #BEACTIVE DAY pořádaného Českou fitness komorou v rámci kampaně na podporu aktivního životního stylu. 

  Přijďte si k nám na Ladronku vyzkoušet ochutnávku našich lekcí ZDARMA, seznámit se s našimi lektorkami a konceptem studia.

  Havlíčková Michaela 

 • Kdy: 25.09.2023 od 16:00 do 19:00 • Kde: park Královka • Pořadatel: T. J. Sokol Praha-Břevnov • Další informace: http://www.sokolbrevnov.cz
  Letem světem - sportovní odpoledne pro děti

  Sportovní odpoledne pro děti v parku Královka

  Sportovní odpoledne pro děti. Děti u prezence dostanou kartičky, na které budou na jednotlivých stanovištích sbírat razítka. Vyzkouší si skok do dálky z místa, discgolf, hod na cíl, lukostřelbu, slack-line a spoustu dalších disciplín. Po splnění úkolů dostanou malou odměnu.

 • Kdy: 28.09.2023 od 09:00 do 14:30 • Kde: Rytířská 404/12, Praha 1 • Pořadatel: Hygienická stanice hlavního města Prahy • Další informace: https://www.hygpraha.cz/dod23/
  Den otevřených dveří pražské hygienické stanice

  Den otevřených dveří pro nejširší veřejnost uspořádá ve čtvrtek 28. září 2023 od 9 do 14:30 hodin Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP). Sama centrální budova HSHMP v Rytířské ulici číslo 404/12 na Praze 1, známá pod názvem „Stará rychta“, má zajímavou historii. Cílem Dne otevřených dveří je veřejnost seznámit s činností hygienické služby a zároveň přiblížit bohatou historii hlavní budovy, která je spojena s péčí o veřejné zdraví více než 140 let.

  Průběh akce

  Oproti loňskému roku se budou moci návštěvníci volně pohybovat po budově, kde naleznou rozličná stanoviště, na kterých je odborní zaměstnanci seznámí se svojí činností. Mezi tyto činnosti patří na úseku hygieny obecné a komunální dozor nad kvalitou pitné vody, koupališti, ale i nadměrným hlukem. Z oblasti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání bude představena nejen problematika restaurací a stánků s občerstvením, ale také například nebezpečných výrobků ohrožujících veřejné zdraví. Stanoviště protiepidemického odboru veřejnost seznámí s problematikou infekčních onemocnění, a to včetně mimořádných opatření při zavlečení vysoce nebezpečné nákazy ze zahraničí. Odbor hygieny práce představí šetření chorob z povolání a pracovních podmínek zaměstnanců nebo pravidla pro nakládání s azbestem. Často HSHMP řešeným tématem jsou také školky, školy či dětské skupiny. Ty dozoruje odbor hygieny dětí a mladistvých. Na jedné ze zastávek se představí agenda podpory zdraví a zdravotní politiky s informacemi o prevenci civilizačních onemocnění a zásadách zdravého životního stylu. Dále zájemci budou moci shlédnout krátký video snímek mapující historii sídla HSHMP – „Staré rychty“. Vzhledem k tomu, že akce končí v 15 hodin, je poslední možnost vstupu do budovy ve 14:30 hodin.
   

  Pozvánka k návštěvě

   

  „Budu velice ráda, pokud se k nám lidé přijdou podívat, protože ochranu a podporu veřejného zdraví považuji za velice důležitou. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí ze široké škály oborů, kterými se hygienická služba zabývá. Věřím, že osobní návštěva přispěje k zájmu o tuto problematiku a přesvědčí návštěvníky o smyslu péče o veřejné zdraví“ konstatuje ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová. 

  Stručně k historii Staré rychty*

  Vzniku komplexu budov, který je již od středověku nazýván Starou rychtou, předcházelo založení Havelského města Václavem I. v roce 1232.

  Do tohoto komplexu patří nárožní věžová budova (románské zbytky zdiva z počátku 13. století jsou zachované ve výši sklepení a prvého patra), hlavní budova, která sloužila jako správní budova staroměstských občanů, od roku 1257 doložené sídlo rychtáře a koncem 13. století postavený zadní trakt, který tvořil tzv. Havelskou bránu, a byl zároveň součástí staroměstského opevnění.

  Objekt „Staré rychty“ ve svém počátku sloužil jako správní budova a sídlo královského rychtáře (rychtář byl královským úředníkem, pověřeným správou města a řízením městského soudnictví, jeho služební hodnost ho řadila na první místo ve městě).

  V druhé polovině 14. století bylo podzemí využíváno i jako šatlava. Ta se stala osudnou Johánkovi z Pomuka (+ 20. 3. 1393), později zvanému sv. Jan Nepomucký, který následkem mučení zemřel.

  Na začátku 15. století byl komplex budov využíván jako obecní tržnice, sloužící k obchodování s plátnem.

  V roce 1490 město dům prodalo, aby jej pro své účely zakoupilo koncem 15. století zpět.

  V polovině 16. století zde sídlil soud, dále krámy, lékárna, vinný šenk a sklady.

  V roce 1588, z iniciativy tehdejšího primátora, odstartovala a úspěšně proběhla renesanční úprava objektu. Z té doby pochází zachovaný hodnotný portál s iónskými polosloupy, a taktéž zbytky arkád v nádvoří.

  Mgr. Zbyněk Boublík
  tiskový mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy